Розкрутка та підтримка сайту
Корисна інформація про створення та розкрутку інтернет ресурсів

Теорія підбору ключових слів не така складна для розуміння. Складніше підібрати ключові слова на практиці. Підібрати ключові слова не так і складно, але привабливість тексту може постраждати.

Поєднати теорію та практику підбору ключових слів, ось цікаве та захоплююче завдання.

Підбір ключових слів – теорія

Ключові слова – теорія.

Термін ключові слова далі буде ставитися до слів, що входять до тексту HTML документа і в передбачуваний запит користувача пошукової системи, що шукає інформацію з тематики, що збігається з тематикою документа.

Ключові слова та релевантність.

Пошукові машини розраховують релевантність тексту, будуючи частотний ряд слів. Чим частіше слово зустрічається в тексті, тим більшу по відношенню до запиту користувача релевантність воно отримує.

Залежно від рівня конкуренції та поставленої задачі кількість ключових слів може коливатися від двох – трьох до десятка. Чим на меншу кількість ключових слів налаштований документ, тим з більшою частотою ці ключові слова можуть зустрічатися в тексті, і тим вища їхня релевантність.

Високо релевантні документи орієнтуються на два, три ключові слова, кожне з яких зустрічається в тексті у співвідношенні близькому до 1 до 20 (5%). Ключові слова, що зустрічаються в тексті з більшою частотою, можуть бути сприйняті пошуковими системами як спам.

 

Ключові слова та обсяг потенційної аудиторії.

Ключові слова повинні підбиратися з урахуванням частоти їх використання під час пошуку інформації. Як правило, люди використовують перші слова, що прийшли в голову. Саме на ці ключові слова потрібно орієнтуватися.

Але найвища релевантність документа запиту виникає, коли збігаються окремі ключові слова, а фрази. Бажано (але не обов'язково), щоб до ключових фраз входили тільки ключові слова.

Як ключові потрібно вибирати фрази, які з великою ймовірністю можуть бути використані потенційною аудиторією при пошуку інформації.

Ключові слова на веб-сторінці.

Ключові слова та конкурентоспроможність.

Чим більшу релевантність мають ключові слова, тим більшу конкурентоспроможність вони надають документу. Але рівень релевантності конкуруючих ресурсів, через низку зовнішніх чинників (популярність, кількість зовнішніх посилань), може оцінюватися пошуковими машинами вище. І тут необхідно використовувати синоніми чи слова близькі за змістом.

При відхиленні від групи найпопулярніших ключових слів відбувається зменшення розміру потенційної аудиторії кілька порядків (1 - 3).

Дуже важливо враховувати обсяг потенційної аудиторії, яка використовує для пошуку ключові слова, на які налаштовано документ. В іншому випадку можлива ситуація, коли документ буде орієнтований на вкрай незначну аудиторію.

Використання загальновживаних слів (автомобіль, книга, комерція) охоплює відразу майже всіх користувачів мережі, які шукають інформацію з цих тем. Але й конкурувати доведеться з усіма ресурсами на цю тематику.

Більше спеціалізовані слова (карбюратор, фоліант, овердрафт) знизять рівень конкуренції, але й розмір аудиторії зменшиться.

Працюючи з ключовими фразами обсяг потенційної аудиторії також залежить від розміру фрази.

Чим більш довгу фразу заряджено документ, тим нижчий рівень конкуренції, а й розмір аудиторії менше. Орієнтуватися на фразу більш ніж із 4 слів не має сенсу – надто мало шансів, що її хтось набере.

Потрібно вибирати ключові слова так, щоб при запиті пошукова машина видавала список ресурсів (перша десятка), частина з яких за якістю (стиль, інформація) поступаються документу, що позиціонується.

Але це не означає, що можна одразу увійти до десятки. Існує ще ряд факторів, найважливіші з яких – зовнішні посилання та відвідуваність.

Перечитавши статтю, я отримав задоволення від усвідомлення того, що моя практика не далека від теорії підбору ключових слів.

Керуючись почуттям знання, я підбираю ключові слова так, як описано у статті. Той факт, що мій сайт, на перший погляд, не відповідає теорії, не говорить про помилку. На чільне місце я поставив цілі, до досягнення яких прагну. Ці цілі мають кілька рівнів, що породжує невідповідність практиці добору ключових слів та правил оптимізації сайту.

Ключові слова на моїх сторінках я підбираю шляхом вилучення їх із тексту за допомогою програми META Tuner, а потім посилюю їхню релевантність шляхом зміни фраз та побудови речень.

Підібрати ключові слова до готового тексту легше, ніж писати текст, орієнтуючись лише ключові слова. Писати статтю заради ключових слів не цікаво. Головне на сайті не ключові слова, а тексти.

 

Підбір ключових слів – практика

 

Ключові слова – практика.

Перш ніж занурюватися в пошук ключових слів, необхідно відповісти на низку питань про проект, що просувається: Що і навіщо ми збираємося просувати? Які мають бути досягнуті цілі, кінцеві, проміжні?

Не маючи чіткої постановки завдання, буде дуже важко визначити, в яких розділах пошукових систем реєструватися, яких клієнтів необхідно залучати, які ключові слова та фрази використовуватиме для пошуку потенційна аудиторія.

Ключові слова на веб-сторінці.

Формування списку ключових слів.

Документ, для якого проводиться підбір ключових слів, далі називатиметься робочим документом або просто документом.

Джерела ключових слів:

  1. Слова з робочого документа, що найяскравіше відображають тематику.
  2. Найімовірніший набір слів, для пошуку інформації з тематики документа.
  3. Слова з найякісніших документів конкуруючих ресурсів.
  4. Синоніми.

Витягти слова з робочого документа можна просканувавши його програмою "META Tuner".

Далі додаємо до списку слова, які будуть використовуватися потенційною аудиторією для пошуку інформації.

На основі отриманого списку слів за допомогою пошукових систем шукаються найбільш якісні ресурси конкурентів. Шукати потрібно за допомогою пошукових систем, у яких надалі ресурс реєструватиметься.

Зі знайдених конкуруючих ресурсів вилучаються слова, які відсутні у списку та підходять на роль ключових.

Додаємо до списку синоніми всіх слів, що є в списку.

Повинно вийде від одного до трьох десятків слів. Для наочності можна відсортувати список за популярністю слів (відомість, простота, алфавіту).

 

Визначення рівня конкуренції.

Для визначення рівня конкуренції необхідно ввести в пошукову машину кілька (2 - 4) ключових слів та проаналізувати першу десятку посилань (стиль, інформація, показання лічильників, релевантність запиту, індекс цитування).

Якщо всі ресурси першої десятки сильніші за ваш проект, потрібно зменшити рівень конкуренції, збільшивши кількість слів або замінивши одне зі слів більш спеціалізованим (при цьому зменшиться потенційна аудиторія).

Якщо всі ресурси першої десятки дуже слабкі або мають до теми опосередковане відношення, потрібно збільшити рівень конкуренції (і потенційну аудиторію), зменшивши кількість слів або замінивши одне зі слів менш спеціалізованим.

Зупинятися треба на ключових словах, при запиті за якими пошукова машина видавала б список ресурсів (перша десятка), частина з яких за якістю (стиль, інформація) перевершувала б ваш проект, а частина йому поступалася б.

Ключові слова на веб-сторінці.

Вставлення ключових слів у робочий документ.

Відібрані ключові слова потрібно вставити в робочий документ, так що кожне ключове слово мало б вагу 3 – 5 відсотків (від загальної кількості слів).

Високо релевантний документ (міст) має бути налаштований на 2 – 3 ключові слова, максимум 5.

Ключові слова, розташовані ближче до початку тексту, мають більшу вагу з погляду пошукових машин.

Ключові слова повинні також бути присутніми у тезі TITLE та META тезі DESCRIPTION.

META тег KEYWORDS повинен містити лише ключові слова (фрази), підібрані для цього документа.

Якщо документ містить малюнки, бажано щоб поле ALT тега IMG так само містило ключові слова.

Ключові слова повинні бути частиною тексту, а не бути сторонніми привнесеннями, що заважають читанню. Це можна досягти, коли ключові слова близькі до тематики документа.

Це серія статей, які я взяв у додатку до програми META Tuner, виробництва компанії Metasset Group. Сайт компанії: metasset.com